Kontroly kotlů

Firma AIRTECH GROUP s. r. o. provádí kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle Zákona č. 406/ 2006 Sb o hospodaření energií a dle vyhlášky č. 276/ 2007 Sb.

Kontroly se vztahují na všechny kotle o výkonu 20 kW a vyšším (všechny paliva) a příslušné rozvody tepla (rozvody ÚT včetně otopných těles, rozvody napojující ohřívače vzduchu atp.).

Výjimky

– kotle v rodinných domech (pokud objekt neslouží výhradně pro podnikání)
– kotle v bytech (pokud objekt neslouží výhradně pro podnikání)
– kotle v rekreačních stavbách (pokud objekt neslouží výhradně pro podnikání)

Z toho vyplývá

– kotel v bytě – kontrola NE
– kotel v RD – kontrola NE
– kotel v RD, v němž je současně provozovna pro podnikání – kontrola NE
– kotle v bytovém domě (centrální kotelna) – kontrola ANO
– kotle v obchodech, výrobních prostorách, dílnách, servisech, bankách, školách, úřadech…
   – kontrola ANO

Co je kotel

– teplovodní závěsný nebo stacionární kotel – ANO
– parní kotel, vyvíječ páry – ANO
– plynová sahara, plynový zářič – NE
– plynový průtokový nebo zásobníkový ohřívač teplé vody – NE

Kontrola kotlů měla být provedena nejpozději do 1. 11. 2011. U plynových kotlů se kontrola provádí 1 x 4 roky.

Povinnost zajistit pravidelnou kontrolu kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ukládá vlastníkovi nebo společenství vlastníků jednotek  Zákon č. 406/ 2006 Sb. o hospodaření energií v platném znění. Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole.

Tato kontrola nezahrnuje běžně prováděné kontroly na kotlích, tj. servisní prohlídka kotle, revize plynu, odborná prohlídka kotelny, autorizovaná měření.

Tuto kontrolu může provést pouze energetický specialista, který má příslušné platné oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše firma vlastní veškerá oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provedení kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.