Certifikace

OPRÁVNĚNÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

  • Vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy
  • Provádět kontroly kotlů
  • Provádět kontroly klimatizace

podle zákona č. 406/ 2006 Sb. o hospodaření energií v aktualizovaném znění

 

OPRÁVNĚNÍ PRO MONTÁŽ, ÚDRŽBU A KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍCH KLAPEK A POŽÁRNÍCH STĚNOVÝCH UZÁVĚRŮ

OSVĚDČENÍ NA PROVÁDĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ PROSTUPŮ KABELOVÝCH TRAS, PLASTOVÉHO POTRUBÍ, KOVOVÉHO POTRUBÍ, STAVEBNÍCH SPÁR A PROTIPOŽÁRNÍCH NÁSTŘIKŮ / NÁTĚRŮ KABELŮ