O firmě

Firma AIRTECH vznikla na podzim roku 1990 jako projekční firma se zaměřením na průmyslovou vzduchotechniku a klimatizaci. Její zaměření bylo určeno zkušenostmi lidí, kteří stáli u začátků působení firmy AIRTECH. Všichni měli dlouholeté zkušenosti z problematiky techniky prostředí a technologických  procesů v různých průmyslových oborech, které získali při projekční a realizační práci především v podniku ŠKODA.

V krátkém čase po založení firmy začalo její rozšiřování přijímáním dalších projektantů vzduchotechniky, vytápění a technologických procesů. Projektová činnost firmy v oblasti vzduchotechniky a klimatizace byla rozšířena do všech oblastí dle potřeb rozvíjejícího se trhu.

Firma disponuje autorizovanými osobami pro projekty techniky prostředí a technologických celků včetně technologických zařízení staveb. Vedle projektů vzduchotechniky a klimatizace zpracovává též projekty v profesích vytápění, chlazení, zdravotně technických instalací, rozvodů plynů a ostatních technických médií, technologických zařízení.

Od listopadu 2008 firma vlastní oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov, provádět kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, provádět kontroly klimatizace.

Další specializací naší firmy je provádění energetických hodnocení a  zpracování hlukových studií.

Firma též provádí dodavatelskou činnost. Většinou u akcí, kde je nutná rozsáhlejší inženýrská činnost v průběhu realizace a s tím související znalosti specielních zařízení klimatizace a vytápění – samozřejmě se všemi návaznostmi na zařízení měření a regulace a všemi ostatními potřebnými profesemi.

Od roku 1991 jsou činnosti firmy pod ochrannou známkou AIRTECH®.

Roku 1997 byla firma transformována do společnosti AIRTECH GROUP s.r.o.

Firma sídlí v objektech na adrese Jiřinová ulice v Plzni, kde má k dispozici dostatek moderního kancelářského prostoru včetně skladovacích prostor a garáží.