Kontroly klimatizace

Firma AIRTECH GROUP s.r.o. provádí kontroly klimatizačních systémů dle Zákona č. 406/2006 Sb o hospodaření energií a dle vyhlášky č. 277/2007 Sb.

U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW je dle Zákona č. 406/2006 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č. 277/2007 Sb. jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole.

Kontrola klimatizačních systémů mela být provedena nejpozději do 1. 1. 2013 a provádí se 1x za 4 roky.

Tato kontrola nezahrnuje běžně prováděné kontroly na klimatizačních systémech, tj. revize úniku chladiva, pravidelné servisní zákroky.

Tuto kontrolu může provést pouze energetický specialista, který má příslušné platné oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše firma vlastní veškerá oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provedení kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.